Rekisteriseloste

 

Rekisterin pitäjä

Espoon Historiallisen Miekkailun Seura ry

 

Yhteyshenkilö

Hannu Hartikainen

info@ehms.fi

 

Rekisterin nimi

Espoon Historiallisen Miekkailun Seura ry:n oppilas- ja ohjaajarekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Espoon Historiallisen Miekkilun Seura kerää seuran jäsenten sekä muiden seuran oppilaiden ja ohjaajien tietoja tilastointia, kävijämäärien tarkkailua, avustusten hakemista, henkilöiden tavoittamista, seuran palveluiden parantamista ja laskutusta varten.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisterin kuuluvien henkilöiden nimen, yhteystiedot, koulutustaustan, työtilanteen, syntymäajan, osallistumisen seuran toimintaan, ostokset seuralta, jäsenyyden tiedot ja salasanan.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteriin kuuluvien henkilöiden oman ilmoituksen, sekä seuran ohjaajien laatimien kävijäraporttien perusteella.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan avustusten hakemiseksi eri tahoilta. Tiedot luovutetaan muodossa, josta yksilöivät henkilötiedot on poistettu.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisteriä säilytetään tietokoneilla yleisöltä suljetuissa lukituissa tiloissa. Tietoihin on pääsy järjestelmän ylläpidolla, EHMS:n hallituksella ja ohjaajilla. Tietojen käsittelyssä huomioidaan lain edellyttämä vaitiolovelvollisuus.